Αίτηση Προς Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΘΗΡΑ 84700
ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Θήρα 13/02/2017
Κύριοι,
Σας γνωρίζουμε τις ενέργειες που έχουμε κάνει για την ίδρυση του σωματείου ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ και ζητούμε την συνδρομή σας. Η συνδρομή σας θα είναι για ένα σκοπό που είναι η
προαγωγή και η διάδοση θαλασσίων και ναυτικών αθλημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι
επαγγελματικός σύλλογος και κανένας από τα μέλη του δεν έχει οικονομικά οφέλη. Το μόνο όφελος
είναι με την διάδοση των ναυτικών αθλημάτων και των λοιπών δράσεων να γίνουμε περήφανοι για την
Σαντορίνη μας. Δεν πρέπει η Σαντορίνη να αναπτυχθεί με το στείρο προϊόν του τουρισμού χωρίς να
περιλάβει και τις παραδοσιακές δράσεις που υπήρχαν στο νησί μας. Να μην ξεχνάμε τους ταρσανάδες
της Σαντορίνης που έφτιαχναν σκάφη πλουτίζοντας τον Ελληνικό στόλο με ιστιοφόρα, και το πλήθος των
ναυτικών που ναυτολογήθηκαν σ`αυτά.
Πιστεύουμε ότι και δική σας πρόθεση, είναι να συνεχίσει η Σαντορίνη να έχει ανθρώπους με
ναυτοσύνη. Η υλοποίηση της πρόθεσης μπορεί να γίνει με την εκχώρηση χώρου για να στεγαστούν τα
γραφεία του σωματείου μας. ( το μόνο στοιχείο που μας λείπει για να βγάλουμε ΑΦΜ) Ο χώρος θα
μπορεί να είναι και σε συστέγαση με άλλους συλλόγους ή σωματεία, στα οποία η κυριότητα του ανήκει
στο Λιμενικό Ταμείο Θήρας. Σίγουροι ότι θα έχουμε σύντομα απόφαση παραχώρησης χώρου στο
λιμανάκι της Βλυχάδας, που είναι το πιο πρόσφορο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του
σωματείου μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και περιμένουμε την απόφασή σας.
Για το σωματείο
Ο προσ. Πρόεδρος
Καραμολέγκος Αντώνης
Συνημμένα σας δίνουμε
1. φωτοαντίγραφο του καταστατικού του Σωματείου και
2. Την διάταξη αναγνώρισης σωματείου από το Ειρηνοδικείο Θήρας