Προκήρυξη αρχαιρεσιών και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ν.Ο. Σαντορίνης

Santorini Nautical Club - Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης

Θέμα: Προκήρυξη αρχαιρεσιών και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την

ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ν.Ο. Σαντορίνης.

Σας ενημερώνουμε ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου & της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ν.Ο.Σ θα γίνουν την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Βλυχάδα, Θήρας και από ώρα 13:00 έως 17:00.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αυτό συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.
Στις αρχαιρεσίες θα εκλεγούν 5 μέλη με τους αναπληρωματικούς τους για το νέο ΔΣ και 3 μέλη με τους αναπληρωματικούς τους για την νέα εξελεγκτική επιτροπή του ΝΟΣ και για τα έτη 2023 – 2026.

Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του ΝΟΣ που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών . Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα μέλη έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, ύψους €50,00 έως και το οικονομικό έτος 2023.

Σημ.: Η συνδρομή σας μπορεί να εξοφληθεί και κατά την μέρα των εκλογών στην γραμματεία του Ομίλου.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, θα μπορούν να το κάνουν από την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και το αργότερο έως Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023.

Εκλογές 2023