Σκοπός Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης

Σκοπός του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης είναι:

  • Η προαγωγή και η διάδοση θαλασσίων και ναυτικών αθλημάτων, προκειμένου να αναπτύξει ο σύγχρονος άνθρωπος αισθήματα αγάπης για τη Θάλασσα και τις Ναυτικές Παραδόσεις της χώρας.
  • Η προαγωγή, διεκδίκηση και διασφάλιση των ναυταθλητικών, κοινωνικών και οικονομικών ενδιαφερόντων των μελών του και των συμφερόντων αυτών.
  • Η καλλιέργεια και ανάπτυξη αθλημάτων που σχετίζονται με την θάλασσα
  • Η δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών, αθλητικών και λοιπών σχέσεων μεταξύ των μελών του.
  • Η περαιτέρω καλλιέργεια του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του.
  • Η συνεργασία με παρεμφερή σωματεία της ίδιας ή άλλων περιοχών.
  • Η επιμόρφωση των μελών του και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε ότι έχει να κάνει με την θάλασσα (για παράδειγμα: την κολύμβηση, την ναυαγοσωστική, την ναυσιπλοΐα, την παροχή Πρώτων Βοηθειών, κ.α).