Δελτίο Τύπου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Santorini Nautical Club - Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης

Ναυτικός όμιλος Σαντορίνης  

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

Αρ. Πρωτ. 4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Με απόφαση της 13ης Μαΐου  2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης , προσκαλούνται τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, στη Βλυχάδα με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ψήφιση του νέου καταστατικού του Ν.Ο.Σ. για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ν.4726/2020 και του ν.4909/2022, που τροποποίησαν διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/1999.
  2. Ψήφιση ειδικών εσωτερικών κανονισμών.

   Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 14:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

   Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το υπάρχον Καταστατικό του Ν.Ο.Σ., για τη συμμετοχή των μελών στη Γ.Σ., θα πρέπει αυτά να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Ν.Ο.Σ. και για το έτος 2022.

Καταλογος Ενεργών Μελών ΓΣ Μαιος 2022